VEEL FIJNER DAN HUISWERK MAKEN OP SCHOOL

Huiswerkbegeleiding PLUS

Bij Groenendaal Studieallee is huiswerkbegeleiding meer dan een planning maken, nakijken en overhoren, heel veel meer.

Bij Groenendaal Studieallee krijgt de leerling HUISWERKBEGELEIDING PLUS.


Iedereen is anders, werkt anders en iedereen heeft zijn eigen talenten. Groenendaal Studieallee staat voor aanpassen aan het individu. Dat houdt in dat we naast plannen en overhoren ook zoeken naar de talenten van de leerlingen om zo passende leerstrategieën te zoeken en aan te leren.
Ook gaan we er van uit dat er alleen gepresteerd kan worden als iemand lekker in zijn vel zit. Dus naast huiswerk en planningen maken wordt er ook veel tijd genomen voor goede gesprekken die overal over kunnen en mogen gaan. Hierdoor halen wij uit elke leerling het beste. De leerling krijgt een goed gevoel over- en meer inzicht in zichzelf.
Bij Groenendaal Studieallee is er ruimte om jezelf te zijn en werken we aan het zelfvertrouwen van de leering.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.


Soms hebben tieners een steuntje in de rug nodig als het even niet zo goed gaat op school. Het kan moeilijk zijn om de concentratie op te brengen om te leren of om huiswerk te maken. Het kan zijn dat de thuissituatie hen erg afleidt bij het maken van het huiswerk of ze zijn moeilijk te motiveren om na schooltijd aan het werk te gaan. Op zulke momenten kan een ervaren studiecoach uitkomst bieden en uw kind een duwtje in de goede richting geven.

Groenendaal Studieallee wil door de juiste begeleiding de leerlingen weer vertrouwen in zichzelf geven en ze leren om op de goede manier om te gaan met hun huiswerk. Hierdoor zullen het leerplezier en de cijfers omhoog gaan.

Bij Groenendaal Studieallee kijken we naar de sterke kanten van de leerling en bouwen daarop verder. Zo gaan we structuur aanbrengen in het leren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit bij veel leerlingen ontbreekt. Als er weer structuur en continuïteit in het huiswerk maken zit kunnen er eventuele achterstanden weggewerkt worden.

Hoe gaan we te werk
We beginnen met een intakegesprek waarin we bekijken waar de knelpunten zitten. Tijdens het intakegesprek zullen we ook overleggen op welke tijden uw kind naar Studieallee komt en of er twee, drie of vier keer per week huiswerkbegeleiding nodig is. Dit gesprek doen we samen met leerling en ouders.

Tijdens de huiswerkbegeleiding komt de leerling bij binnenkomst eerst bij de studiecoach om een planning te maken of bij te werken voor die dag en ook kijken we vooruit naar de rest van de week en aankomende toetsen. Daarna gaat de leerling aan het werk. Eerst met het werk voor de volgende dag en wanneer dat door de studiecoach nagekeken en overhoord is gaat hij/zij aan de gang met werk dat meer tijd vergt dan één dag. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid tot vragen stellen.

De sfeer thuis
U zult merken dat het de sfeer in huis ten goede komt wanneer u niet meer degene hoeft te zijn die uw kind achter de broek zit als het gaat om schoolwerk. Ook zal uw kind uiteindelijk minder tijd nodig hebben om het huiswerk te maken doordat er structuur in zijn/haar werkwijze zal komen. Zo blijft er meer tijd over voor leuke dingen.