Tarieven schooljaar 2019/2020

HUISWERKBEGELEIDING

Bij berekening van ons maandbedrag voor HUISWERKBEGELEIDING is rekening gehouden met het aantal dagen waarin de leerling of de student in een schooljaar gebruik kan maken van onze huiswerkbegeleiding.

LET OP! Studieallee berekent haar gemiddelde prijs over 10 maanden (i.p.v. 11 maanden wat andere instituten doen). Over een heel schooljaar ontvangt u dus ook maar 10 facturen i.p.v. 11.

In de maand waarop de leerling instroomt wordt het tarief voor die maand bepaald op basis van de dag van instroom.


    AANTAL DAGEN
        PER WEEK

HUISWERK-
BEGELEIDING
PER MAAND

 
2 dagen per week +
dagelijks tijdens alle toetsweken

€ 252,00 
3 dagen per week +
dagelijks tijdens alle toetsweken

€ 317,00 
4 dagen per week +
dagelijks tijdens alle toetsweken

€ 345,00 

5 dagen per week

€ 376,00 

Indien de leerling geen toetsweken heeft, wordt een korting berekend.
Bovenstaande prijzen zijn een indicatie. Studieallee is flexibel en in overleg is veel mogelijk.

 

BIJLES

30 euro per uur. Diederik geeft bijles in:
- Wiskunde
- Natuurkunde
- Economie
- Biologie
- Scheikunde