6 weken training + 3 dagen per week studiebegeleiding: € 599,00

Tarieven schooljaar 2019/2020


                AANRADER:

PRIJS:

              INCLUSIEF:

'Snel Leren = Leuk Leren' of 'Actief Leren Leren'
samen met
6 weken studiebegeleiding, 3 x per week
    € 656,96
    € 599,00
                 
                  6 lessen van 1 uur,
                  18 dagen studiebegeleiding,
                  materialen, cursusboek,
                  werkboek en werkmapHUISWERKBEGELEIDING/STUDIEBEGELEIDING

Bij berekening van ons maandbedrag voor HUISWERKBEGELEIDING en STUDIEBEGELEIDING  is rekening gehouden met het aantal dagen waarin de leerling of de student in een schooljaar gebruik kan maken van onze huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding.

LET OP! Groenendaal Studieallee berekent haar gemiddelde prijs over 10 maanden (i.p.v. 11 maanden wat andere instituten doen). Over een heel schooljaar ontvangt u dus ook maar 10 facturen i.p.v. 11.

In de maand waarop de leerling instroomt wordt het tarief voor die maand bepaald op basis van de dag van instroom.


    AANTAL DAGEN
        PER WEEK

HUISWERK-
BEGELEIDING
PER MAAND

STUDIE-
BEGELEIDING
PER MAAND

2 dagen per week +
dagelijks tijdens alle toetsweken

€ 252,00€ 292,00
3 dagen per week +
dagelijks tijdens alle toetsweken

€ 317,00€ 377,00
4 dagen per week +
dagelijks tijdens alle toetsweken

€ 345,00€ 425,00

5 dagen per week

€ 376,00€ 476,00
Indien de leerling geen toetsweken heeft, wordt een korting berekend.
Bovenstaande prijzen zijn een indicatie. Groenendaal Studieallee is flexibel en in overleg is veel mogelijk.   TRAININGEN                   

              PRIJS       

        INCLUSIEF

Snel Leren = Leuk Leren                     € 279,956 lessen van 1 uur, materialen, cursusboek,
werkboek en werkmap
Actief Leren Leren                     € 279,956 lessen van 1 uur, materialen, cursusboek,
werkboek en werkmap
Study SMART                     € 395,006 lessen van 1,5 uur, materialen, cursusboek,
werkboek en werkmap
Op Weg Naar De Brugklas                     €  95,003 lessen van 1 uur, materialen en cursusmap                     
Snellezen & Mindmappen                     € 129,002 lessen van 1,5 uur, materialen en cursusmap                  
Time 2 Plan Je Examens                     €  85,002 lessen, 1 uur en 1,5 uur, materialen                               
   Bijles: 30 euro per uur. 
Tip: Kijk of u in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming in de kosten:

https://www.leergeld.nl/ 
http://www.arnhem.nl/Digitaal_Loket/Producten_A_Z/B/Bijzondere_bijstand

Soms is er een tegemoetkoming mogelijk vanuit het PGB.