Team Groenendaal

Wie werken er in Team Groenendaal Studieallee?

 

Groenendaal Studieallee is opgericht door en wordt geleid door Wija Groenendaal.

Na haar vwo-diploma heeft zij pedagogische wetenschappen gestudeerd in Nijmegen. Tijdens het naar school gaan van haar kinderen is zij geïnteresseerd geraakt in de praktijk van het onderwijs en heeft zij de opleiding voor onderwijsassistent gevolgd.

Na jaren remedial teaching werkzaamheden te hebben gedaan in het basisonderwijs heeft zij gewerkt op het mbo. Daar heeft zij studenten begeleid op velerlei fronten en verschillende lessen gegeven waaronder Nederlands.

Relevante cursussen die zij de afgelopen jaren heeft gevolgd:
  • CIVAS hbo jeugdcoach (2017-2019)
  • Opleiding post-hbo Time 2 Control: allround trainer (2018-2019)
  • training Effectiever leren met leerstrategieën (2017)
  • Cursus begeleiden bij special educational needs (2016)
  • Cursus begeleiden bij dyscalculie (2015)
  • Kurzweil 3000 ( programma voor mensen met dyslexie)(2014)
  • Het puberbrein (2012)
  • Het pedagogische didactische leerklimaat (door Martine F. Delfos)(2013)
  • Begeleiden van studenten met een Autisme Spectrum Stoornis
  • Werken met consortium methodiek

Wija Groenendaal, huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding, trainingen en workshops.

Ook werkzaam bij Groenendaal Studieallee:

Josje Groenendaal, loopbaanprofessional bij Groenendaal Leren en Loopbaan: huiswerkbegeleiding vooral op gebied van persoonlijke aandacht, werkt met de leerlingen aan zelfvertrouwen en geeft profielkeuze-of studie-advies. Voor meer informatie over Josje kijk op Groenendaal Leren en Loopbaan

Anneke Oosterink, huiswerkbegeleiding
Na het behalen van haar vwo-diploma, is Anneke Engels gaan studeren aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar studie heeft ze bijles Engels gegeven als bijbaan. Hier heeft ze ervaring opgedaan met het werken met zorgleerlingen. Toen ze verhuisde naar Doesburg wilde ze graag bijlessen blijven geven. Daarom heeft ze eerst freelance bijlessen gegeven, en is ze daarna haar eigen bijlesbureau Easy English gestart. Ze werkt sinds februari 2014 bij Groenendaal Studieallee.

Lars van der Vlies, huiswerkbegeleiding en bijlessen
Student biologie Universiteit Utrecht
relevante cursussen: begeleiden bij dyscalculie, momenteel 1e cursus docent 2e graads

Diederik van der Stap, huiswerkbegeleiding en bijlessen
Heeft geneeskunde gestudeerd en heeft een eigen bijlesbureau, Bijles bij Died


Mike Huiberts
, ICT, PR, huiswerkbegeleiding en bijlessen
Heeft Gymnasiumdiploma met NT/NG profiel, nu student docent scheikunde


Marlee van der Vlies, vaste invalkracht
Student toegepaste psychologie
relevante cursus: begeleiden bij special educational needs (2016)